Jelentkezőknek

Tisztelt Pedagógusjelölt!

A Nyíregyházi Egyetem Bessenyei György Pedagógusképző Központja (BGYPK) munkatársai nevében köszöntöm Önt és örülök, hogy ellátogatott honlapunkra. Tette ezt bizonyára abból a célból, hogy valamely pedagógusképzési területhez tartozó szakunkra jelentkezzen. Egyetemünkön és annak jogelőd intézményeiben több évtizedes múltra tekint vissza a pedagógusképzés, melynek keretén belül jelenleg csecsemő- és kisgyermeknevelő (6 féléves), óvodapedagógus (6 féléves) és (8 féléves) tanítóképzés zajlik alapképzési (BA) formában. Közismereti tanárképzést folytatunk intézményünkben 10 és 6 féléves osztatlan formában többféle szakpárban, valamint rövid ciklusú tanári mesterképzést 4 és 2 féléves képzésben egy szakon. Ezen utóbbi tanárképzési formák azon jelöltek számára érhetők el, akik már rendelkeznek a szakhoz kapcsolódó felsőfokú, akár pedagógusi (pl. tanítói) végzettséggel. Szakmai tanárképzés iránt érdeklődőknek egyetemünk a közgazdász- és mérnöktanár képzéseinket tudja ajánlani 3 vagy 4 féléves képzésben.    

A csecsemő- és kisgyermeknevelő BA képzés szakmai felelőse az Alkalmazott Humántudományok Intézet, az óvodapedagógus és tanító BA képzésünk ilyetén feladatait az Óvó- és Tanítóképző Intézet látja el. A tanárszakok esetében az egyes szakintézetekben zajlik a szaktudományi, szakterületi és szakmódszertani felkészítés.  Az intézetek valamennyi szak esetében élnek a patronáló tanári rendszerrel, így szinte személyre szabottan tud segítséget kapni tanulmányi ügyeit érintő bizonytalanság esetén évfolyamától függetlenül.

A BGYPK (B. épület 107-110. irodák) e fenti szakok gyakorlati képzéseinek szervezéséért és koordinálásáért felel, kapcsolatot épít és tart fenn a gyakorlati képzésben közreműködő nevelési-oktatási-szakképzési intézményekkel. Feladatai ellátásához nélkülözhetetlen nem csupán a fentebb megnevezett intézetekkel, de az egyetem valamennyi egyéb, nem csupán oktatást és képzést végző szervezeti egységével való napi kapcsolattartás, kommunikáció és együttműködés.

A központ minden munkatársa készséggel áll az Ön rendelkezésére, elsősorban a gyakorlati felkészítések kapcsán, ahogyan fentebb olvashatta.  Elsődlegesen azért dolgozunk, hogy Ön eredményesen, a képzéshez rendelkezésre álló idő alatt tudjon eleget tenni tanulmányi kötelezettségeinek és szilárd szakmai és gyakorlati alapokkal kezdhesse meg pedagógusi pályáját.   

A 2022/23. tanév kiemelkedő volt az egyetem történetében, hiszen 2022 szeptemberében ünnepeltük a Nyíregyházán folyó tanárképzés 60. évfordulóját, melynek tiszteletére tanulmánykötetet jelentettünk meg, melyet az alábbi linken talál meg: https://bgytk.nye.hu/sites/bgytk.nye.hu/files/users/user3/Hatvaneves_a_NyH_tanark_onlneteljes01.pdf Beleolvasva tágabb kontextusban is értelmezhetővé válik a tanárjelöltek számára leendő hivatásuk, a tanári pálya.

Bízom benne, hogy a 2023/24. tanévben hallgatóink között üdvözölhetem, és munkatársaimmal hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a pálya- és hivatás választása sikeres legyen.

 

 

Dr. Márton Sára főigazgató