Bemutatkozás

A Nyíregyházi Egyetem és jogelőd intézményeiben folyó pedagógusképzés több mint fél évszázados múltra tekint vissza. Intézményünkben általános iskolai és középiskolai tanárképzés is folyik kifutó tanári MA képzésben, 10 féléves osztatlan tanárképzésben, valamint ún. rövid ciklusú tanárképzés keretében.  
A tanárképzés szakmai, tartalmi, szervezeti és tudományos feladatainak összehangolását, valamint az elméleti és gyakorlati képzés szervezését a Bessenyei György Pedagógusképző Központ biztosítja.
A felsőoktatásról szóló törvény alapján a pedagógusképző központ koordinálja a hallgatói meghallgatást, kiválasztást, felvételt, átvételt, a kreditelismerést, a pedagógiai, pszichológiai felkészítést, az iskolai tanítási, az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatokat, valamint a záróvizsga letételének folyamatát. Így a gyakorlati képzés biztosítása feladatainak fontos pillére. Együttműködve a gyakorlóiskolával, illetve a partneriskolákkal megszervezi és koordinálja a gyakorlati képzést, nyomon követi a hallgatói előremenetelt.  
A Központ harmadik alapfeladata a pedagógus-továbbképzés szervezése, lebonyolítása az oktatást végző egységekkel, az intézetekkel együttműködve.
A Bessenyei György Pedagógusképző Központ a tanárképzés szakmai, tudományos-kutatási területen is együttműködik a szakintézetekkel. Pályázatokban való részvétellel kívánja előmozdítani a beiskolázást, valamint segíteni a pedagógusképzés folyamatos megújulását.
A tanári pálya, az életpályamodell kialakításával, valamint a Klebelsberg-ösztöndíjjal egyre népszerűbbé válik térségünkben is, és egyre többen választják tanulmányaik folytatásához a Nyíregyházi Egyetemet.