Bemutatkozás

A Nyíregyházi Egyetem Bessenyei György Pedagógusképző Központja (BGYPK) munkatársai nevében köszöntöm Önt és örülök, hogy ellátogatott honlapunkra. Egyetemünkön és annak jogelőd intézményeiben több évtizedes múltra tekint vissza a pedagógusképzés, melynek keretén belül jelenleg csecsemő- és kisgyermeknevelő (6 féléves), óvodapedagógus (6 féléves) és (8 féléves) tanítóképzés zajlik alapképzési (BA) formában. Közismereti tanárképzést folytatunk intézményünkben 10 és 6 féléves osztatlan formában többféle szakpárban, valamint rövid ciklusú tanári mesterképzést 4 és 2 féléves képzésben egy szakon. Ezen utóbbi tanárképzési formák azon jelöltek számára érhetők el, akik már rendelkeznek a szakhoz kapcsolódó felsőfokú, akár pedagógusi (pl. tanítói) végzettséggel. Szakmai tanárképzés iránt érdeklődőknek egyetemünk a közgazdász- és mérnöktanár képzéseinket tudja ajánlani 3 vagy 4 féléves képzésben.

A Bessenyei György Pedagógusképző Központ ellátja a pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak szervezését, lebonyolítását,  az oktatást végző intézetekkel együttműködve.

A csecsemő- és kisgyermeknevelő BA képzés szakmai felelőse az Alkalmazott Humántudományok Intézete, az óvodapedagógus és tanító BA képzésünk ilyetén feladatait az Óvó- és Tanítóképző Intézet látja el. A tanárszakok esetében az egyes szakintézetekben zajlik a szaktudományi, szakterületi és szakmódszertani felkészítés.  A BGYPK (B. épület 107-110. irodák) e fenti szakok gyakorlati képzéseinek szervezéséért és koordinálásáért felel, kapcsolatot épít és tart fenn a gyakorlati képzésben közreműködő nevelési-oktatási-szakképzési intézményekkel. Feladatai ellátásához nélkülözhetetlen nem csupán a fentebb megnevezett intézetekkel, de az egyetem valamennyi egyéb, nem csupán oktatást és képzést végző szervezeti egységével való napi kapcsolattartás, kommunikáció és együttműködés. Mindemellett a központ biztosítja a pedagógusképzés szakmai, tartalmi feladatainak összehangolását.  

A 2022/23. tanév kiemelkedő volt az egyetem történetében, hiszen 2022 októberében ünnepeltük a Nyíregyházán folyó tanárképzés 60. évfordulóját, melynek tiszteletére tanulmánykötetet jelentettünk meg, mely az alábbi linken: https://bgytk.nye.hu/sites/bgytk.nye.hu/files/users/user3/Hatvaneves_a_NyH_tanark_onlneteljes01.pdf található meg.

 

 

Dr. Márton Sára főigazgató