Rövid tájékoztató mentorok és konzulens tanárok számára

Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat szervezése és helyszínei: a gyakorlat a Nyíregyházi Egyetemmel megállapodást kötött iskolákban, (partneriskola) mentortanár irányítása alatt zajlik. A mentor szakképzettsége azonos a tanárjelölt által végzett legalább egyik szakkal. Amennyiben a mentor csak az egyik szak tanára, akkor a jelölt munkáját a másik szakból az adott iskola tanárai közül egy további, konzulens tanár látja el. A hallgatók beosztását az iskolákba, valamint a mentorok, ill. konzulensek kiválasztásának folyamatát a szakmai gyakorlatot megelőző félévben a Bessenyei György Pedagógusképző Központ koordinálja (lehetőségekhez mérten a hallgatók kérésének, valamint a módszertant oktató kollégák ajánlásának figyelembe vételével), majd tájékoztatja a hallgatókat a beosztásról.

Mentortanár:

Az adott szakon szerzett diplomával, legalább 5 éves iskolai gyakorlattal rendelkező, elismert szakmai tevékenységet folytató, pedagógus szakvizsgával rendelkező, a munkahelyi vezetőjének egyetértésével, az egyetem által felkért pedagógus. Fő feladata az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatot teljesítő hallgató(k) iskolai tevékenységének szervezése, segítése, a folyamatosan fejlődő szakmai önállóságuk támogatása.

A mentor részletes feladatai:

 • hozzásegíti a hallgatót az adott intézmény működési sajátosságainak megismeréséhez;
 • segítséget nyújt a tanulók, tanulói csoportok, az iskolai élet megismeréséhez;
 • bemutató órákat tart és konzultál a látottakról;
 • más tanárok óráinak látogatását megszervezi, segíti a közös megbeszélést;
 • segítséget nyújt a hallgatóknak az órák megtervezésében;
 • lehetőséget biztosít a tanítási órák megtartására;
 • hospitál a hallgató óráin/foglalkozásain;
 • irányítja az óraelemzéseket;
 • lehetőséget biztosít a hallgató számára az iskolai tehetségfejlesztés különböző formáinak megismerésére és az aktív közreműködésre;
 • megszervezi a hallgatók részvételét az iskolai hátránykompenzáció foglalkozásain;
 • a hallgatók választása szerint megszervezi a nevelési gyakorlat iskolai színtereinek megismerését, biztosítja a hallgatói részvételt ezeken;
 • segíti a hallgatókat a portfólió összeállításában;
 • a különböző tevékenységi területeken folyamatosan értékeli a hallgatókat és lehetőséget biztosít a reflexióra is;
 • folyamatos szakmai kapcsolatot tart az egyetemet képviselő kollégával (szakmódszertant oktató, szakképzettség-felelős vagy képviselője);
 • a hallgató gyakorlati képzési naplójában értékeli, véleményezi a hallgató teljesítményét.

Konzulens tanár:

Az adott szakon szerzett diplomával, legalább 5 éves iskolai gyakorlattal rendelkező, elismert szakmai tevékenységet folytató, munkahelyi vezetőjének egyetértésével, az egyetem által felkért pedagógus. Fő feladata az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatot teljesítő hallgató(k) iskolai tevékenységének szervezése, segítése, a folyamatosan fejlődő szakmai önállóságuk támogatása.

A konzulens tanár részletes feladatai:

 • bemutató órákat tart és konzultál a látottakról;
 • segítséget nyújt a hallgatóknak az órák megtervezésében;
 • lehetőséget biztosít a tanítási órák megtartására;
 • hospitál a hallgató óráin/foglalkozásain;
 • irányítja az óraelemzéseket;
 • lehetőséget biztosít a hallgató számára az iskolai tehetségfejlesztés különböző formáinak megismerésére és az aktív közreműködésre;
 • megszervezi a hallgatók részvételét az iskolai hátránykompenzáció foglalkozásain;
 • a hallgató gyakorlati képzési naplójában értékeli, véleményezi a hallgató teljesítményét.

A hallgató feladatai:

 • felkészülten részt venni a foglalkozásokon;
 • teljesíteni a követelményeket;
 • kérni és megfogadni a mentor segítségét;
 • minden megtartandó órára óratervet készíteni;
 • vezetni a hospitálási naplót, és emlékeztetőt készíteni minden óraelemzésről;
 • a hallgató által kiválasztott tanulóról, vagy tanulócsoportról, illetve annak fejlődéséről empirikus módszerekkel adatokat gyűjteni, s elemző tanulmányt írni;
 • részletes portfóliót készíteni;
 • ezen gyakorlati képzési naplót naprakészen vezetni.