Gyakorlati naplók leadásával kapcsolatos információk

Tisztelt Tanárszakos Hallgatók!

 

Gyakorlati naplók leadásával kapcsolatos információk:

 

- 5, 7, 10 féléves osztatlan tanárszakos hallgatók esetében:

 

Azok a hallgatók, akik az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatukat a 2022/2023. tanév II. félévében befejezték, azok a Gyakorlati naplójukat először az adott szaktanszéken adják le, mivel a Blokkszeminárium (módszertani követő szeminárium 2., tárgy kódja: __O9201(L) minősítését mindkét szakból a szeminárium vezetője írja be és írja alá.

Ezt követően juttassák el további aláírásra Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat (TKO9200(L), illetve Blokkszeminárium (pedagógiai-pszichológiai követő szeminárium 2.) TKO9116(L)) tárgyak beírása kapcsán a Bessenyei György Pedagógusképző Központba B. épület 110. irodába.

 

Azok a hallgatók, akik az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatukat a 2022/2023. tanév II. félévben kezdték, azok a Gyakorlati naplójukat először az adott szaktanszéken adják le, mivel a Blokkszeminárium (módszertani követő szeminárium 1., tárgy kódja: __O9101 (L) minősítését mindkét szakból a szeminárium vezetője írja be és írja alá.

Ezt követően juttassák el további aláírásra Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat (TKO9100 (L), illetve Blokkszeminárium (pedagógiai-pszichológiai követő szeminárium 1.) (TKO9115(L) tárgyak beírása kapcsán a Bessenyei György Pedagógusképző Központba B. épület 110. irodába.

 

Azok a hallgatók, akik iskolai tanítási gyakorlaton vettek részt a 2022/2023. tanév II. félévében, a Gyakorlati naplójukat az adott szaktanszéken adják le, mivel a gyakorlati jegyet a szakmódszertant oktató írja be a Neptun rendszerbe.

 

Kivételt képeznek a közgazdásztanár szakos hallgatók, ők a naplójukat a GTI-ben Dr. Hegedüs László Zsigmond tanár úrnál szíveskedjenek leadni.

 

A gyakorlati naplók leadási határideje:

- végzős hallgatók esetén 2023. június 7. (szerda)

- nem végzős hallgatók esetén 2023. június 21. (szerda)

 

 

Köszönettel

 

 

Dr. Márton Sára

főigazgató