TKO9200 esetében az egyéb gyakorlatokról INFORMÁCIÓ hallgatóknak!

 
Tisztelt Hallgatók!
 
A gyakorlati képzési naplóban megjelenített TKO9200 Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat – Partneriskolai gyakorlat Tanítás részt a mentorok/konzulensek igazolják, mivel a digitális oktatásba be tudtak kapcsolódni. A többi rész, mint Tehetségfejlesztő gyakorlat, Hátránykompenzáló gyakorlat, Nevelési gyakorlat változó iskolai színtereken, Iskolán kívüli, általános és szakhoz kapcsolódó tanítás, nevelési lehetőségek a gyakorlatban a felmerülő nehézségek miatt ha nem teljesült minden esetben, akkor ez a gyakorlati naplóban üresen marad(hat). A mentorok a gyakorlati jegyet ezek teljesítése nélkül is megad(hat)ják.

GYAKORLATI NAPLÓVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ

Az alábbi neptun üzenetet kapták meg hallgatóink a gyakorlati naplóval kapcsolatban:

Tekintettel a vírushelyzetre a gyakorlati naplók mentor és konzulens által történő személyes értékelése és aláírása a kijelölt határidőig nem lehetséges, ezért az alábbi eljárásrendet kérjük betartani a hallgatóktól a gyakorlati képzés igazolása érdekében:

Eljárási rend:

Kérjük a hallgatókat, hogy a gyakorlati napló gyakorlat teljesítése szempontjából releváns oldalait a kitöltést követően lefényképezve juttassa el a mentorához és konzulenséhez, akik a naplóban megadott szempontok alapján készítsék el a szöveges értékelést, írják rá a gyakorlati jegyet. A hallgató által kitöltött lapot és az elkészített értékelést, mely tartalmazza a gyakorlati jegyet is a mentor és konzulens juttassa el a budahazi.erika@nye.hu e-mail címre, és másolatban a hallgatónak is 2020. május 23-ig.

Kérjük, hogy a fenti eljárási rendről a hallgató közvetlenül tájékoztassa a mentorát és konzulensét. A BGYPK-ról központi tájékoztatás nem megy.

 

Tisztelettel és köszönettel

 

Nagyné dr. Schmelczer Erika
főigazgató

Tanári mesterképzési szakon fontos információk a TKM0030 tantárgy teljesítéséhez

Tisztelt Hallgató!

Amennyiben a TKM0030 Sajátos funkciójú intézmények tevékenységének megismerése tárgyból a teljesítendő látogatásokat az összefüggő szakmai gyakorlat keretében az adott partnerintézményben a mentora megszervezte Önnek, abban az esetben nem kell az alábbi linken megjelölt feladatot teljesítenie.

Azok, akiknek viszont a mentora nem vállalta ennek a megszervezését, egy esetleírás elkészítése a tantárgy teljesítésének feltétele. A FELADAT itt nyitható meg!!!

A feladat beküldésének határideje: 2020. április 30.

A feladatot a schmelczer.erika@nye.hu e-mail címre kérjük eljuttatni.

Információk szakdolgozat feltöltésével kapcsolatban a pedagógus szakvizsga ismeretkörei és szakirányú továbbképzési szakok tekintetében

Tisztelt Hallgató!

Az alábbi dokumentumban részletes információk olvashatók a szakdolgozat feltöltésével kapcsolatban a pedagógus szakvizsga ismeretkörei és szakirányú továbbképzési szakok végzős hallgatói számára.

A 2019/2020. tanév II. félévében a pedagógus szakvizsga ismeretkörei és szakirányú továbbképzési szakok tekintetében a szakdolgozat feltöltésének határideje: 2020. május 7.

INFORMÁCIÓK SZAKDOLGOZAT FELTÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

 

Információk szakdolgozat feltöltésével kapcsolatban az osztatlan tanári és tanári MA képzés tekintetében, továbbá portfólió feltöltésével kapcsolatban az osztatlan tanári, rövid ciklusú mester és tanári MA képzés tekintetében

Kedves Hallgatók!

Az alábbi dokumentumban részletes információk olvashatók a tanári szakdolgozat és portfólió feltöltésével kapcsolatban.

A 2019/2020. tanév II. félévében az osztatlan tanári, a rövid ciklusú mester és a tanári MA képzés tekintetében a portfólió feltöltésének határideje: 2020. május 22.

A 2019/2020. tanév II. félévében az osztatlan tanári és a tanári MA képzés tekintetében a szakdolgozat feltöltésének határideje: 2020. május 7.

INFORMÁCIÓK SZAKDOLGOZAT ÉS PORTFÓLIÓ FELTÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

 

TANÍTÁSI GYAKORLATRA TÖRTÉNŐ BEOSZTÁSOK 2019/20. TANÉV II. FÉLÉV

TANÁR SZAKOS HALLGATÓK!

A szorgalmi időszakban (február 10-től) a nappali tagozatos hallgatók a szaknap időpontjában egy héten belül (honlapunk címoldalán ez is megtekinthető), levelező tagozatos hallgatók pedig két héten belül vegyék fel a kapcsolatot a kijelölt szakvezetőjükkel.

Aki még nem rendelkezik a saját képzési formájának megfelelő gyakorlati képzési naplóval, kérjük, február 11-től vegyen át egy példányt a Pedagógusképző Központban!

Az alábbi linken található egy-egy fül alatt:

- Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban tanítási gyakorlatra beosztott hallgatók listája;

- Külső tanítási gyakorlatra beosztott hallgatók listája, abban az esetben, ha a hallgató nem a gyakorló iskolában végzi azt;

- Közgazdásztanár szakos hallgatók tanítási gyakorlatra történő beosztása;

- Mérnöktanár szakos hallgatók tanítási gyakorlatra történő beosztása.

ISKOLAI TANÍTÁSI GYAKORLATI BEOSZTÁSOK TANÁR SZAKOS HALLGATÓKNAK

___________________________________________________________________________________

TANÍTÁSI GYAKORLAT I. BEOSZTÁSOK TANÍTÓ SZAKOS HALLGATÓKNAK (BTA1228L + TAB 1905L)

TANÍTÁSI GYAKORLAT III. BEOSZTÁSOK TANÍTÓ SZAKOS HALLGATÓKNAK (BTA1238L + BTA 1239L)

TÁJÉKOZTATÁS HALLGATÓKNAK!

Tisztelt Hallgatók!

Tájékoztatásul közöljük, hogy a pedagógus szakos hallgatók gyakorlati képzésének szervezése központilag a BGYPK-n történik. Csak az a gyakorlat tekinthető teljesítettnek, amely az intézményválasztás után a szakmódszertanos egyetértésével a BGYPK képzésszervező felületén rögzítésre kerül. A Központ és a szakmódszertanos tudta nélkül egyénileg szervezett gyakorlatot nem fogadjuk el!