TANÍTÁSI GYAKORLATRA TÖRTÉNŐ BEOSZTÁSOK 2019/20. TANÉV II. FÉLÉV

TANÁR SZAKOS HALLGATÓK!

A szorgalmi időszakban (február 10-től) a nappali tagozatos hallgatók a szaknap időpontjában egy héten belül (honlapunk címoldalán ez is megtekinthető), levelező tagozatos hallgatók pedig két héten belül vegyék fel a kapcsolatot a kijelölt szakvezetőjükkel.

Aki még nem rendelkezik a saját képzési formájának megfelelő gyakorlati képzési naplóval, kérjük, február 11-től vegyen át egy példányt a Pedagógusképző Központban!

Az alábbi linken található egy-egy fül alatt:

- Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban tanítási gyakorlatra beosztott hallgatók listája;

- Külső tanítási gyakorlatra beosztott hallgatók listája, abban az esetben, ha a hallgató nem a gyakorló iskolában végzi azt;

- Közgazdásztanár szakos hallgatók tanítási gyakorlatra történő beosztása;

- Mérnöktanár szakos hallgatók tanítási gyakorlatra történő beosztása.

ISKOLAI TANÍTÁSI GYAKORLATI BEOSZTÁSOK TANÁR SZAKOS HALLGATÓKNAK

___________________________________________________________________________________

TANÍTÁSI GYAKORLAT I. BEOSZTÁSOK TANÍTÓ SZAKOS HALLGATÓKNAK (BTA1228L + TAB 1905L)

TANÍTÁSI GYAKORLAT III. BEOSZTÁSOK TANÍTÓ SZAKOS HALLGATÓKNAK (BTA1238L + BTA 1239L)

TÁJÉKOZTATÁS HALLGATÓKNAK!

Tisztelt Hallgatók!

Tájékoztatásul közöljük, hogy a pedagógus szakos hallgatók gyakorlati képzésének szervezése központilag a BGYPK-n történik. Csak az a gyakorlat tekinthető teljesítettnek, amely az intézményválasztás után a szakmódszertanos egyetértésével a BGYPK képzésszervező felületén rögzítésre kerül. A Központ és a szakmódszertanos tudta nélkül egyénileg szervezett gyakorlatot nem fogadjuk el!

TANÍTÁSI GYAKORLATI BEOSZTÁSOK 2019/20. TANÉV I. FÉLÉV

Kérünk minden érintettet, hogy a beosztásának megfelelő szakos tanítási gyakorlatot vegyék fel a Neptunban.

TANÁR SZAKOS HALLGATÓK!

A szorgalmi időszakban (szeptember 9-től) a nappali tagozatos hallgatók a szaknap időpontjában egy héten belül (honlapunk címoldalán ez is megtekinthető), levelező tagozatos hallgatók pedig két héten belül vegyék fel a kapcsolatot a kijelölt szakvezetőjükkel.

Aki még nem rendelkezik a saját képzési formájának megfelelő gyakorlati képzési naplóval, kérjük, augusztus 26-tól vegyen át egy példányt a Pedagógusképző Központban!

Az alábbi linken található egy-egy fül alatt:

- Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban tanítási gyakorlatra beosztott hallgatók listája;

- Külső tanítási gyakorlatra beosztott hallgatók listája, abban az esetben, ha a hallgató nem a gyakorló iskolában végzi azt.

ISKOLAI TANÍTÁSI GYAKORLATI BEOSZTÁSOK TANÁR SZAKOS HALLGATÓKNAK

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TANÍTÁSI GYAKORLAT II. BEOSZTÁSOK TANÍTÓ SZAKOS HALLGATÓKNAK (BTA1133L + 3 fő TAB 1906L)

TANÍTÁSI GYAKORLAT IV., MŰVELTSÉGTERÜLETI TANÍTÁSI GYAKORLAT II. BEOSZTÁSOK TANÍTÓ SZAKOS HALLGATÓKNAK (TAB1909L+TAB1910L)

 

TÁJÉKOZTATÁS HALLGATÓKNAK!

Tisztelt Hallgatók!

Tájékoztatásul közöljük, hogy a pedagógus szakos hallgatók gyakorlati képzésének szervezése központilag a BGYPK-n történik. Csak az a gyakorlat tekinthető teljesítettnek, amely az intézményválasztás után a szakmódszertanos egyetértésével a BGYPK képzésszervező felületén rögzítésre kerül. A Központ és a szakmódszertanos tudta nélkül egyénileg szervezett gyakorlatot nem fogadjuk el!

Gyakorlati naplók leadásával és portfólióval kapcsolatos információk tanár szakos hallgatóknak

Tisztelt Tanárszakos Hallgatók!

Gyakorlati naplók leadásával kapcsolatos információk:

Azok a hallgatók, akik összefüggő szakmai gyakorlatukat a 2018/2019. II. félévében teljesítették, azok a Gyakorlati naplójukat a Bessenyei György Pedagógusképző Központba hozzák be a B. épület I. em. 110-es szobába.

Azok a hallgatók, akik tanítási gyakorlatukat teljesítették a 2018/2019. II. félévében, azok a Gyakorlati naplójukat abban az intézetben adják le, amelyik szakjukból teljesítették a tanítási gyakorlatot, mivel a gyakorlati jegyet a szakmódszertanos írja be.

 

Portfólióval kapcsolatos információ, melyet már korábban Neptun üzenetben is megkaptak:

Az oktató egyéni kérésére a PORTFÓLIÓ egy példányát nyomtatva is be kell adni a megadott határidőre (május 18.).

A hallgatónak magával kell vinni a záróvizsgára a portfóliójának egy nyomtatott példányát, melyet a záróvizsga után visszakap.

Információk szakdolgozat feltöltésével kapcsolatban a pedagógus szakvizsga ismeretkörei és szakirányú továbbképzési szakok tekintetében

Tisztelt Hallgató!

Az alábbi dokumentumban részletes információk olvashatók a szakdolgozat feltöltésével kapcsolatban a pedagógus szakvizsga ismeretkörei és szakirányú továbbképzési szakok végzős hallgatói számára.

A 2018/2019. tanév II. félévében a pedagógus szakvizsga ismeretkörei és szakirányú továbbképzési szakok tekintetében a szakdolgozat feltöltésének határideje: 2019. április 26.

INFORMÁCIÓK SZAKDOLGOZAT FELTÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN